Om os

Hvem er Førstehjælp For Folkeskoler?

Førstehjælp for folkeskoler (forkortet FFF) er en frivillig aktivitet under foreningen IMCC (International Medical Coorperation Committee), der tilbyder undervisning i førstehjælp. Aktiviteten blev oprettet i løbet af 2010 hvor en gruppe studerende i Odense blev uddannet i både udøvelsen og undervisning af basal og livreddende førstehjælp. vi er nu på nationalt plan omkring 200 aktive medlemmer, fordelt i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Som frivillig i forening bliver man uddannet i Førstehjælp og Hjerte lunge redning, der følger ERC (European Resuscitation Council) guidelines, samt i formidling af dette til folkeskoleelever. Alle studerende med interesse for sundhed og formidling der ligeledes er medlem af IMCC kan være medlem af foreningen. Vi arbejder sammen med Børneulykkesfonden for at sætte fokus på forebyggelse af børneulykker og øget viden og læring om førstehjælp blandt børn og unge, samt arbejder sammen med Dansk Råd For Genoplivning for at sikre uddannelsen af vores undervisere og kvaliteten af vores undervisningsmaterialer.

Hvad laver vi?

Siden 2005 har det været lovpligtigt at elever i folkeskolerne skal undervises i her førstehjælp. Desværre er det langt fra alle skoler der har kapacitet til at fuldføre dette. Baseret på idéen om FAFA (First Aid For All) har Førstehjælp for Folkeskoler derfor sat sig for at levere kvalitetsundervisning i førstehjælp, for færrest mulige penge, så flest mulig bliver undervist i livsreddende førstehjælp.  Vores kerne målgruppe er 6-10 klasse i folkeskolen som vi underviser i Hjerte-lungeredning (HLR) samt Ulykkeshåndtering. Ydermere har vi også undervisningsmateriale for Højskoler og har undervist i HLR til forskellige events (Hjertestarterdagen, Bankende hjerter etc.)